بروکسل – مقابل مقر اتحادیه اروپا: تظاهرات ایرانیان آزاده در محکومیت تروریسم دیکتاتوری آخوندی همزمان با اجلاس شورای وزیران اتحادیه اروپا

۲۸ آبان ۱۳۹۷همبستگی با کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه و خیزش‌های اعتراضی مردم به‌پاخاسته ایران

روز دوشنبه ۲۸آبان، هم‌زمان با اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل که در آن صدور تروریسم دیکتاتوری آخوندی به خاک اروپا موردبحث قرار گرفت، ایرانیان آزاده تظاهراتی در میدان شومان روبروی مقر اتحادیه اروپا در محکومیت توطئه‌های تروریستی رژیم برگزار کردند.

تظاهرکنندگان به لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات و بستن لانه‌های جاسوسی رژیم آخوندی و اخراج مزدوران و عوامل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران فراخوان دادند.
هم‌وطنانمان در این تظاهرات همبستگی خود را با کارگران اعتصابی هفت‌تپه و فولاد اهواز و سایر اقشار بپاخاسته میهنمان ابراز کردند.

در تظاهرات مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، کلود مونیکه مدیرعامل مرکز استراتژیک اطلاعات و امنیت اروپا و عضو پیشین سرویس‌های امنیتی خارجی فرانسه طی سخنانی، بر شکست سیاست مماشات و استمالت از رژیم آخوندی تأکید کرد و گفت که این سیاست منجر به تشدید سرکوب در داخل ایران و صدور تروریسم به اروپا شده است.
وی درباره توطئه شکست‌خورده تروریستی رژیم علیه گردهمایی مقاومت در پاریس، گفت: «در این پرونده... (اسدالله) اسدی یک دیپلمات (رژیم) ایران مستقر در وین، در آلمان دستگیر شد؛ او یکی از سازمان دهندگان اصلی اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی (رژیم) ایران... در اروپاست... او به بلژیک مسترد شده و هم‌اکنون در انتظار محاکمه در آنورس است... باید به قضاییه بلژیک... توضیح داده شود که این روند (قضایی) یک فرصت تاریخی و شاید استثنایی است تا مداخله مستقیم (رژیم) ایران در طراحی تروریسم در خارج و در اتحادیه اروپا علیه اپوزیسیون (این رژیم)، نشان داده شود».
کلود مونیکه اضافه کرد«ازنظر من، طی هفته‌ها و ماه‌های آتی، هیچ‌گاه نباید (تلاش‌ها) را کاهش داد تا صدای شما و صدای... کسانی که در پی عدالت و دموکراسی در ایران هستند شنیده شود».