تظاهرات در کپنهاگ - همبستگی با اعتراضات زحمتکشان و قیام مردم ایران
فراخوان به لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات آخوندی و اخراج مأموران و مزدوران رژیم از اروپا

روز جمعه دوم آذرماه، ۲۳نوامبر ۲۰۱۸، ایرانیان آزاده تظاهراتی را در کپنهاگ در مقابل پارلمان دانمارک، در محکومیت توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی برگزار کردند.

در این تظاهرات که با حضور و سخنرانی شماری از شخصیت‌ها و نمایندگان پارلمان دانمارک برگزار شد، تظاهرکنندگان به لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات، بستن لانه‌های جاسوسی رژیم و اخراج مزدوران و عوامل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران فراخوان دادند.


شرکت‌کنندگان در تظاهرات کپنهاگ، همبستگی خود را با قیام و اعتراضات کارگران و کشاورزان و دیگر اقشار زحمتکش و به ستوه آمده مردم ایران ابراز کردند و جامعه جهانی را به محکومیت دیکتاتوری آخوندی به‌عنوان رژیم رکورددار اعدام در جهان و به حمایت از خواست مردم ایران برای تغییر دموکراتیک فراخواندند.