ایرانیان آزاده، حامیان مقاومت ایران در اتاوا و تورنتو کانادا، لاهه هلند، مالمو و یوتوبوری سوئد روزهای شنبه و یکشنبه سوم و چهارم آذرماه تظاهرات کرده و ضمن اعلام پشتیبانی خود از اعتصاب و اعتراضهای کارگران شجاع فولاد اهواز و نیشکر هفته‌تپه و همه اقشار مردم تحت ستم ایران غارت شدگان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دانشجویان، تروریسم رژیم آخوندی در کشورهای اروپایی را محکوم کردند.

اتاوا - کانادا

لاهه- هلند

تورنتو - کانادا

مالمو- سوئد

یوتوبوری - سوئد