چهلمین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی
فراخوان به تظاهرات و راهپیمایی
حمایت از قیام مردم ایران علیه دیكتاتوری

سلام بر شهیدان و پیشتازان انقلاب ضدسلطنتی
آزادی فریاد هر ایرانی علیه استبداد و وابستگی
برای جمهوری، دموكراسی، جدایی دین از دولت، نفی حاكمیت آخوندی
گرامیداشت حماسه شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی
حمایت از قیام و كانونهای شورشی
محكومیت نقض حقوق بشر، تروریسم و برنامه موشكی

بعدازظهر جمعه ۱۹ بهمن ۹۷، برابر با ۸ فوريه ۲۰۱۹، در آستانه سالگرد انقلاب ضدسلطنتي مردم ايران، هموطنان آزاده و اشرف نشانها يك تظاهرات در ميدان تاريخي دانفر روشرو، و راهپيمايي در خيابانهاي پاريس، برگزار كردند.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي به شركت كنندگان در اين تظاهرات پيامي فرستاد.
سخنرانان اين گردهمايي بزرگ عبارت بودند از:
میشل دووكلر رئيس كميته پارلماني براي ايران دموكراتيك و نماينده مجلس ملي فرانسه
ژان فرانسوا لوگاره – شهردار منطقه يك پاريس

سيد احمد غزالي-نخست وزير پيشين الجزاير
ژيلبر ميتران – رئيس بنياد فرانسه ليبرته، بنياد دانيل ميتران
ژرارد لوتون - از سنديكاي آموزش عالي معلمين فرانسه
فرانسوا كلكومبه – بنيانگذار سنديكاي قضات فرانسه
سناتور ژان پير ميشل
آلخو ويدال كوادراس – رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت
جورج صبرا – رئيس شوراي ملي سوريه
ژان پير برار نماينده پيشين مجلس ملي فرانسه
پير برسي رئيس حقوق بشر نوين
سيلوي فاسيه شهردار پيشين لوپن
مهناز سليميان،
و مهدي سامع
سخنرانان در تظاهرات هموطنان در ميدان تاريخي دانفر روشرو  مركز دفاع ملي و سنگر مقاومت ضدفاشيستي فرانسه در جريان جنگ جهاني دوم، نقض گسترده حقوق بشر طي چهل سال حاكميت  فاشيسم مذهبي توسط رژيم ركوردار اعدام در ايران را محكوم كردند

سخنرانان همچنين با محكوم كردن تروريسم رژيم آخوندي در اروپا، خواستار محاكمه تروريستهاي دستگير شده و اتخاذ اقدامات قاطع در برابر توطئه هاي تروريستي رژيم از جمله تعطيلي سفارتها و دفاتر رژيم آخوندي در كشورهاي مختلف و اخراج ماموران و مزدوران اين رژيم و ليست گذاري وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران توسط اتحاديه اروپا شدند.

در اين گردهمايي سخنرانان ضمن فراخوان كشورهاي جهان به تحريم رژيم آخوندي بخاطر فعاليتهاي موشكي در نقض قطعنامه هاي سازمان ملل، و جنگ افروزي در كشورهاي منطقه ، خواستار برسميت شناختن حق مردم ايران براي مقاومت بمنظور سرنگوني رژيم آخوندي و برسميت شناختن آلترناتيو دموكراتيك و برنامه ده ماده اي مريم رجوي براي آينده ايران شدند

در پايان سخنرانيها، شركت كنندگان در اين تظاهرات به راهپيمايي در خيابانهاي پاريس دست زدند.