جمعی از حامیان مقاومت و ایرانیان آزاده در شهر یوتوبری در سوئد، روز شنبه ۲۵ اسفند، با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، نقض وحشتناک حقوق بشر توسط دیکتاتوری ولایت فقیه را محکوم کردند.

 سوئد- یوتوبری - تظاهرات علیه نقض حقوق بشر در ایران

 سوئد- یوتوبری - تظاهرات علیه نقض حقوق بشر در ایران

 سوئد- یوتوبری - تظاهرات علیه نقض حقوق بشر در ایران