حامیان مقاومت در کشورهای مختلف با آتش زدن عکس های ولی فقیه ارتجاع، جشن چهارشنبه سوری را برگزار کردند.

کپنهاگ

آرهوس-دانمارک

وین