تجمع همبستگی جمعی از ایرانیان آزاده با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن

محکوم کردن حکومت آخوندی و سپاه پاسداران در تخریب و غارت ایران،‌ اولین عامل سیل و بدبختی در کشور

وین - همبستگی با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن