جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در اسلو،‌ روز جمعه ۹ فروردین در همبستگی و همدردی با هموطنان مصیبت زده در فاجعه سیل در سراسر میهن یک تظاهرات در مقابل پارلمان نروژ برگزار کردند.

شرکت کنندگان سپاه پاسداران غارت و چپاول و سرمداران دزد وغارتگر حکومت آخوندی را عامل ویرانی و تخریب و خسارات بیکران هموطنان اعلام و محکوم کردند.

نروژ- اسلو- همبستگی و همدردی با هموطنان سیلزده در سراسر میهن

نروژ- اسلو- همبستگی و همدردی با هموطنان سیلزده در سراسر میهن

نروژ- اسلو- همبستگی و همدردی با هموطنان سیلزده در سراسر میهن

نروژ- اسلو- همبستگی و همدردی با هموطنان سیلزده در سراسر میهن