مراسم خاکسپاری و بزرگداشت اشرف نشان و یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی روز یکشنبه ۱۸ فروردین توسط جمعی از یاران مقاومت و اشرف نشانان در کانادا برگزار شد.

شرکت کنندگان ضمن گرامیداشت خاطره محمد اعتمادی و تلاش بی وقفه او در مبارزه بی امان علیه رژیم ضدبشری آخوندی، تجدید عهد کردند که راه او را ادامه خواهند داد.

مراسم گرامیداشت یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی در کانادا

مراسم گرامیداشت یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی در کانادا

مراسم گرامیداشت یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی در کانادا

مراسم گرامیداشت یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی در کانادا

مراسم گرامیداشت یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی در کانادا

مراسم گرامیداشت یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی در کانادا

مراسم گرامیداشت یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی در کانادا

مراسم گرامیداشت یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی در کانادامراسم گرامیداشت یار دیرین مقاومت محمد اعتمادی در کانادا