جمعی از ایرانیان آزاده درکپنهاگ روز جمعه ۲۲ فروردین طی تجمعی در مقابل دفتر عفو بین الملل در کپنهاگ، همبستگی خود را با هموطنان سیلزده در شهرهای میهن اعلام کردند.