تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل وزارتخارجه آمریکا در واشنگتن

 ایرانیان آزاده و اشرف نشانها در مقابل وزارت خارجه امریکا، ضمن حمایت از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران، خواستار قرار دادن وزارت بدنام اطلاعات رژیم در لیست تروریستی شدند.

در این تجمع، استراون استیونسون رئیس کارزار بین المللی برای آزادی ایران پیرامون لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران سخنرانی کرد و این نامگذاری را قدمی در جهت تامین صلح و آرامش خاورمیانه و جهان دانست.
وی با اشاره به نقش سپاه خامنه ای در سرکوب قیام مردم ایران برای آزادی، خواستار حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران شد و بر ضرورت پایان دادن به سیاست مماشات کشورهای اروپایی با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران تاکید کرد.
استیونسون گفت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها نیز مشابه سپاه پاسداران بوده و هردوی این ارگانها نقش مشترکی در جنایات علیه مردم ایران و به ویژه در صدور تروریسم در کشورهای دیگر دارند.
در این گردهمایی همچنین پهلوان مسلم اسکندر فیلابی و شماری از اشرف نشانها سخنانی ایراد کردند.

 

 

تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل وزارتخارجه آمریکا - واشنگتن

تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل وزارتخارجه آمریکا - واشنگتن

تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل وزارتخارجه آمریکا - واشنگتن

تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل وزارتخارجه آمریکا - واشنگتن

تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل وزارتخارجه آمریکا - واشنگتن

تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل وزارتخارجه آمریکا - واشنگتن

تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل وزارتخارجه آمریکا - واشنگتن