همبستگی با اعتراضات مردم بپاخاسته میهن - کپنهاگ

 

جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ با تجمع در مقابل دفتر عفو بین الملل همبستگی خود را با اعتراضات و تظاهرات کارگران و معلمان و دیگر اقشار بپاخاسته میهن در مقابل ظلم و فساد حکومت آخوندی اعلام کردند.

 

همبستگی با اعتراضات مردم بپاخاسته میهن - کپنهاگ

همبستگی با اعتراضات مردم بپاخاسته میهن - کپنهاگ

همبستگی با اعتراضات مردم بپاخاسته میهن - کپنهاگ