جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاک روز جمعه ۱۴ تیر با برگزاری یک تجمع در مقابل عفو بین الملل همبستگی خود را با مقاومت و قیام مردم ایران اعلام کردند.