گرامیداشت سالگرد قتل عام تابستان ۶۷، ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز توسط رژیم ضدبشری آخوندی با شرکت جمعی از اشرف نشانان در بزرگترین کلیسای کپنهاک.

 

گرامیداشت سالگرد قتل عام تابستان ۶۷ در دانمارک

گرامیداشت سالگرد قتل عام تابستان ۶۷ در دانمارک

گرامیداشت سالگرد قتل عام تابستان ۶۷ در دانمارک

گرامیداشت سالگرد قتل عام تابستان ۶۷ در دانمارک