جمعی از حامیان مقاومت در آمستردام، روز شنبه ۲۶ مرداد با برگزاری تجمع در مرکز شهر همبستگی خود را با مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته در شهرهای میهن اعلام کردند.

شرکت کنندگان موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در حاکمیت پلید ولایت فقیه در ایران را محکوم و خواستار محاکمه عاملان و آمران و سران رژیم ضدبشری آخوندی شدند.

همبستگی ایرانیان آزاده در آمستردام با مقاومت ایران و مردم بپاخاسته میهن

همبستگی ایرانیان آزاده در آمستردام با مقاومت ایران و مردم بپاخاسته میهن

همبستگی ایرانیان آزاده در آمستردام با مقاومت ایران و مردم بپاخاسته میهن