جمعی از ایرانیان آزاده در سیدنی با تجمع  و برگزاری یک مراسم سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در تابستان ۶۷ به دست رژیم ضدبشری آخوندی را گرامی داشتند.

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ در استرالیا

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ در استرالیا

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ در استرالیا

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ در استرالیا