جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در کپنهاگ ۵۴مین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را با برگزاری مراسمی گرامی داشتند.