جمعی از ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در مالمو(سوئد)، با برگزای یک تجمع و تظاهرات، موج اعدام‌ها و سرکوب وحشتناک در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه را محکوم کردند.

 

محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی در مالمو

محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی در مالمو

محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی در مالمو

محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی در مالمو