گرامیداشت سالگرد قتل عام ۳۰ هزار زندان سیاسی مجاهد و مبارز توسط رژیم ضدبشری آخوندی در تابستان ۶۷- در یوتوبری سوئد