تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند و سوئد علیه حضور آخوند روحانی در نیویورک

 

هموطنان آزاده روز شنبه ۳۰ شهریورماه در هلند و سوئد همراه با اشرف‌نشانها در نیویورک علیه حضور آخوند روحانی در نیویورک و اجلاس مجمع عمومی ملل متحد تظاهرات کردند.

ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران حمایت کرده و خواستار سرنگونی رژیم ضد ایران و ایرانی آخوندی شدند.

 مالمو- سوئد

آمستردام- هلند