تظاهرات نه به آخوند روحانی در نیویورک

 

تظاهرات در نیویورک، نه به آخوند روحانی، نه به نماینده فاشیسم دینی، آری به یک ایران آزاد و دموکراتیک

در پرتو رزم کانونهای شورشی و ارتش آزادی

تظاهرات در نیویورک، پشتیبانی از جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده ای خانم مریم رجوی

اشرف نشانها و ایرانیان آزاده در آخرین روزهای باقی مانده به تظاهرات بزرگ «نه به آخوند روحانی» در نیویورک که علیه حضور رئیس رژیم رکورد دار اعدام و بانکدار مرکزی تروریسم برگزار می‌شود، پرخروش‌تر، عزم راسخ مردم ایران برای تغییر این رژیم ضد ایران و ایرانی را در مقابل چشمان مردم جهان به نمایش می گذارند.
تظاهرات نه به آخوند روحانی  در میدان داک هامرشولد در مقابل سازمان ملل متحد که روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ سپتامبر (دوم و سوم مهرماه) برگزار می شود، فریاد اعتراض و دادخواهی مردم ایران و بازتاب اراده قیام آفرینان و کانونهای شورشی، برای سرنگونی این رژیم ضدبشری  و برقراری آزادی و حاکمیت مردم است.

مردم ایران می گویند: در شرایطی که رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه، برای مقابله با قیام و فوران خشم مردم ایران به تشدید شکنجه و اعدام در داخل  میهن روی آورده و در تنگنای تحریم و طرد جهانی، بر طبل باجگیری اتمی و تروریسم و جنگ افروزی می‌کوبد، رئیس این دیکتاتوری تروریستی  و رکورد دار اعدام در جهان، جایی در مقر ملل متحد ندارد. حسن روحانی هم مثل خامنه ای و ظریف باید تحریم شود و  به خاطر شراکت در جنایات ارتکابی فاشیسم مذهبی، در معرض محاکمه بین المللی قراربگیرد.