تظاهرات در نيويورك، نه به آخوند روحاني، نه به نماینده فاشیسم دینی، آري به يك ايران آزاد و دموکراتیک

در پرتو رزم كانونهاي شورشي و ارتش آزادي

تظاهرات در نيويورك، پشتيباني از جايگزين دموكراتيك شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده اي خانم مريم رجوي

اشرف نشانها و ایرانیان آزاده در آخرین روزهای باقی مانده به تظاهرات بزرگ «نه به آخوند روحاني» در نيويورك که علیه حضور رئيس رژيم ركورد دار اعدام و بانكدار مركزي تروريسم برگزار می‌شود، پرخروش‌تر، عزم راسخ مردم ایران برای تغییر این رژیم ضد ایران و ایرانی را در مقابل چشمان مردم جهان به نمایش می گذارند.
تظاهرات نه به آخوند روحانی  در میدان داک هامرشولد در مقابل سازمان ملل متحد که روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ و ۲۵ سپتامبر (دوم و سوم مهرماه) برگزار می شود، فریاد اعتراض و دادخواهی مردم ایران و بازتاب اراده قیام آفرینان و كانونهاي شورشي، براي سرنگوني این رژيم ضدبشري  و برقراری آزادي و حاكميت مردم است.

مردم ایران می گویند: در شرايطي كه رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه، برای مقابله با قیام و فوران خشم مردم ایران به تشدید شکنجه و اعدام در داخل  میهن روی آورده و در تنگناي تحریم و طرد جهانی، بر طبل باجگيري اتمی و تروريسم و جنگ افروزي می‌کوبد، رئيس این دیکتاتوری تروریستی  و رکورد دار اعدام در جهان، جایی در مقر ملل متحد ندارد. حسن روحانی هم مثل خامنه ای و ظریف باید تحریم شود و  به خاطر شراکت در جنایات ارتکابی فاشیسم مذهبی، در معرض محاکمه بین المللی قراربگیرد.