تظاهرات در دانمارک - محکومیت موج فزاینده اعدام‌ها و سرکوب در ایران

 

جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ روز شنبه ۱۳ مهر، با برگزاری یک آکسیون در مقابل دفتر عفو بین الملل، موج فزاینده اعدامها و نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ضدبشری ولایت فقیه را محکوم کردند.

شرکت کنندگان حمایت و همبستگی خود را از قیام مردم لردگان اعلام کردند.

تظاهرات در دانمارک - محکومیت موج فزاینده اعدام‌ها و سرکوب در ایران

تظاهرات در دانمارک - محکومیت موج فزاینده اعدام‌ها و سرکوب در ایران

تظاهرات در دانمارک - محکومیت موج فزاینده اعدام‌ها و سرکوب در ایران