محکومیت اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران - سوئد - مالمو

 

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در مالمو در سوئٔد، روز شنبه ۲۹ مهر با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر موج فزاینده اعدام‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه را محکوم کردند.

 

محکومیت اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران - سوئد - مالمو

محکومیت اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران - سوئد - مالمو

محکومیت اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران - سوئد - مالمو