تظاهرات در سوئد- محکومیت اعدام‌ها و نقص حقوق بشر در ایران

 

جمعی از ایرانیان‌آزاده و حامیان مقاومت در یوتوبری، روز شنبه ۲۸ مهر با برگزاری یک تجمع در مرکز شهر موج فزاینده اعدام‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها را محکوم کردند.

 

تظاهرات در سوئد- محکومیت اعدام‌ها و نقص حقوق بشر در ایران

تظاهرات در سوئد- محکومیت اعدام‌ها و نقص حقوق بشر در ایران

تظاهرات در سوئد- محکومیت اعدام‌ها و نقص حقوق بشر در ایران