جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری روز شنبه ۴ آبان با برگزاری تجمع و تظاهرات در مرکز شهر، اعدام و سرکوب توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه حاکم بر ایران را محکوم کردند.

 محکومیت نقض حقوق بشر در ایران - یوتوبری

محکومیت نقض حقوق بشر در ایران - یوتوبری

محکومیت نقض حقوق بشر در ایران - یوتوبری

ر