جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری و مالمو در سوئد، روز شنبه ۱۱ آبان، با برگزاری دو تظاهرات، موج اعدام‌ها و سرکوب سیستماتیک در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه را محکوم کردند.

یوتوبری

سوئد - محکومیت رژیم آخوندی

سوئد - محکومیت رژیم آخوندی

سوئد - محکومیت رژیم آخوندی

مالمو

سوئد - محکومیت رژیم آخوندی

سوئد - محکومیت رژیم آخوندی