جمعی از ایرانیان آزاده در کپنهاگ روز شنبه ۱۸ آبان با برگزاری یک تجمع در مقابل عفو بین‌الملل موج اعدام‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها را محکوم کردند.

 

دانمارک - تظاهرات در محکومیت اعدام و نقض فاحش حقوق بشر در ایران

دانمارک - تظاهرات در محکومیت اعدام و نقض فاحش حقوق بشر در ایران