تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان


میدان شومان درمرکز بروکسل و مقابل پارلمان اروپا روز سه شنبه ۲۶ آذر شاهد تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران دحمایت از قیام مردم ایران بود.

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان

در این برنامه پروفسور اریک داوید استاد برجسته حقوق بین الملل در بلژیک، پا‌ئولو کازاکا و پدر دانیل کشیش بلژیکی و هم چنین اصغر ادیبی از اعضای شورای ملی مقاومت و دکتر مسعود کاشفی از جامعه پزشکان ایرانی در بلژیک سخنرانی کردند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان

سخنرانان ضمن حمایت از قیام مردم ایران، از اتحادیه و پارلمان اروپا خواستار محکوم کردن کشتار برزگ خامنه ای در جریان قیام و موج دستگیریهای و اقدامات سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی شدند و با حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی به شورای امنیت ملل متحد برای اعلام کشتار بزرگ درایران به عنوان جنایت علیه بشریت، بر ضرورت اقدام عاجل بین المللی و محاکمه رژیم و عاملان این کشتار بزرگ تاکید کردند و خواستار اعزام فوری هیأت تحقیق بین المللی به زندانها و شکنجه گاههای رژیم شدند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان

در این تظاهرات جوانان هوادار مجاهدین با الهام از قیام آفرینان در داخل میهن، فعالیتهای کانون های شورشی را به نمایش گذاشتند.

پروفسور اریک داوید در سخنرانی خود گفت: از اینکه مرا به این تظاهرات دعوت کرده اید متشکرم. و به عنوان حقوقدان می توانم بگویم که نامگذاری واقعیاتی که در این لحظه در ایران اتفاق می افتد به عنوان جنایت علیه بشریت، به هیچ وجه یک نامگذاری غیرواقعی و ناروا نیست، و دقیقاً مطابق با تعریفی است که ما در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در ماده ۷ اساسنامه می یابیم، یعنی اینکه معیارهای مادی را کاملاً برآورده می‌کند. به ویژه قتل های عمدی و آزار و اذیت به دلایل سیاسی، که منکر همه حقوق و آزادیهای اساسی است و همه اینها در چارچوب حملات منظم یا عمومی انجام شده است. ماده ۷ دقیقا می گوید: «حمله سیستماتیک یا عمومی علیه یک جمعیت غیرنظامی». بنابراین شما در اینجا تمام معیارهای جنایات مادی و محتوایی علیه بشریت را داریدو از این رو مهم است که مسئولان این جنایت آن را مشخص کنیم.

اریک داوید در ادامه افزود: درست است و جای تعجب هم نیست که رژیم ایران متأسفانه امضا کننده اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری نیست ودر نتیجه این دادگاه نمی تواند وار شودد و این جرم را به رسمیت بشناسد، اما واقعیت این است که به عنوان مثال کشوری مانند بلژیک، که در حال حاضر عضو شورای امنیت است، می تواند قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه دهد و از این شورا بخواهد که مساله ایران را به دیوان بین المللی کیفری ارائه دهد.
این چیزی است که قبلاً اتفاق افتاده است، به ویژه برای لیبی در سال ۲۰۱۱ یا برای سودان و کشتار دارفور در سال ۲۰۰۵. بنابراین کاری است که می تواند کاملاً مطابق آنچه در جای دیگر قانون، یعنی در ماده ۱۲ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری پیش بینی شده انجام شود. من می دانم که در حال حاضر یک مشکل کوچک وجود دارد و آن این است که به طور معمول یک دولت مفروض مانند دولت بلژیک، برای انجام این نوع ابتکار عمل، ریسک نمی کند. اما باید در نظر داشت که بی عملی و منفعل بودن در برابر جنایت علیه بشریت که در حال حاضر در ایران مرتکب شده اند، قابل توجیه نیست.

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان

پروفسور اریک داوید تاکید کرد: مبارزه با مصونیت مجرمان از مجازات، برای همه کشورهای عضو جامعه بین الملل الزام آور است و تعهدات کشورهای عضو جامعه بین الملل و قطعنامه های بی شمار مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای جلوگیری از این جنایات برای همه کشورها الزام آور هستند، به ویژه پیگرد قانونی آمران و مسئولان و همه افرادی که در این جنایت هادخیل هستند. حتی اگر دادگاه بین المللی کیفری نتواند این مساله را مطرح کند، واقعیت این است که اگر سران رژیم ایران بخواهند کشور را ترک کنند، در هر کشوری که در آن وارد شوند، می توانند به خاطر مسئولیت در جنایات بطور کیفری دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. بنابراین ما باید عمل کنیم و از دولتها بخواهیم که اطمینان حاصل کنند که رژیم ایران، به ویژه سران این رژیم آن باید در مورد جنایاتی که اکنون علیه مردم ایران مرتکب شده اند پاسخ دهند.

پائولو کازاکا از روئسای پیشین کمیته پارلمانی دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا و از یاران دیرین اشرفیها در سخنرانی خود گفت:برای هزاران قربانی سرکوب وحشیانه این رژیم مذهبی اندوهگینم. این رژیم از قاتلانی تشکیل شده که هیچ احترامی برای جان انسان قائل نیستند. آنها هیچ احترامی برای آزادی، هیچ احترامی برای کرامت انسانی قائل نیستند. آنها افراد را هدف می گرفتند که بکشند. این یک قتل عام و کشتار جمعی است. و وقتی به آخرین عکسها از اجساد به دست آمده در سدها و رودخانه ها نگاه می کنیم، می فهمیم که این اجساد قبل از انداخته شدن به رودخانه ها شکنجه شده ‌اند. این دقیقاً همان رژیمی است که در قتل عام سال ۶۷سی هزار زندانی سیاسی را اعدام کرد. آنها تغییر نکرده اند. اما ما به آنها خواهیم گفت که آنها نمی توانند این جنایتها را ادامه دهند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان

پائولو کازاکا در ادامه گفت: اما من باید به شما بگویم که این قیام یک لحظه غرور و افتخار برای همه مردم ایران است. این اثبات شجاعتی است که واقعاً یافتن آن در جایی دیگر دشوار است. مردم ایران تقریباً لحظه به لحظه نشان دادند که علیه این رژیم متحد هستند. آنها می خواهد از آخوندها خلاص شوند. و آماده هستند تا جان خود را فدای این هدف بکنند.و شما به عنوان ایرانی، تمام دلایل برای افتخار به تاریخ خود را دارید. کشورشما کشور کوروش کبیر است که اولین قانون حقوق بشر را آغاز کرد. کشور شما اکنون توسط گروهی از گانگسترها ربوده شده است. آخوندهایی که ادعا می کنند به نام دین عمل می کنند، اما فقط گانگستر هستند. پس شما به خاطر قیام و مقاومت در برابر آخوندها باید افتخار کنید و کاملا مطمئن باشید که شعله های قیام شجاعانه شما هرگز خاموش نخواهند شد.

کازاکا هم چنین گفت: کسانی که همواره از رژیم استمالت کرده اند، مانع سقوط رژیم شده اند. آنها الان دنبال بهانه یی برای ادامه تعامل با رژیم می گردند و می گویند تحریمها دلیل آن است که ایران در چنین وضعیت وخیمی قرار دارد. اما اگر عامل این وضعیت فقط تحریم هاست، چگونه می توانند قیام مردم عراق در همسایگی ایران را توضیح دهند، مردمی که تحت ستم همان سپاه پاسداران در عراق قرار دارند. تحریمی در عراق وجود ندارد. اما مردم در عراق نیز شورش می کنند.
وی افزود: من تازه کتابی را که توسط دفتر واشنگتن شورای ملی مقاومت ایران برای من ارسال شده است خواندم. این کتاب یک کیفرخواست است. این یک کیفرخواست برای بسیاری از عوامل رژیم به عنوان جنایتکار است. این کیفرخواستی است که باید توسط نهادهای اروپایی دنبال شود. آنها باید جنایتکاران مشخص شده در اینجا به عنوان مسئولان این اعمال را محاکمه کنند. آنها باید منابع حکومت مذهبی را در صحنه بین المللی خشک کنند. مردم ایران علیه این قاتلان و جانیان و گانگسترها قیام کرده اند و ایران باید آزاد شود.

پدر دانیل کشیش مترقی بلژیکی در تظاهرات بروکسل گفت: جنایت کشتار ۱۵۰۰ نفر از مردم معترض توسط رژیم آخوندی را محکوم کرد. وی خواهان اجرای عدالت در رابطه با این رژیم شد.

در تظاهرات بروکسل، اصغر ادیبی عضو شورای ملی مقاومت ایران و از ملی پوشان سابق فوتبال ایران، درسخنرانی خود در تظاهرات بروکسل گفت: ما برمقاومت برای ازادی پای فشردیم و هزاران هزار شهید تقدیم ملت ایران کردیم. ما یک هدف بیشتر نداریم. سرنگونی رژیم آخوندی، انتخاب آزادانه مردم ایران برای حکومتی که می‌خواهند داشته باشند. ما با تمام وجود در کنار کانون‌های شورشی ایستاده‌ایم و تا به آخر این راه را ادامه خواهیم داد پس شعار ما یک چیز بیشتر نیست: توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه( شعار شرکت کنندگان)... برخلاف آنچه که آخوندها تصور می‌کنند قیام ادامه داره، این قیام تا سرنگونی این جنایتکاران مطمئنا خاموش نخواهد شد. روز پیروزی نزدیک است. روزی که ما در میهن خودمان، در کنار جوانان شورشی، کانون‌های شورشی، سنگ بنای یک ایران رو، سنگ بنای یک ایران آزاد و آباد رو بنا نهاییم دور نخواهد بود.

دکتر مسعود کاشفی از جامعه پزشکان ایرانی در بلژیک در سخنرانی خود خطاب به هموطنان ویاران مقاومت گفت: قیام آبان ۹۸ همراه با گلزار خونفشان شهدایش، دیگر بار دامان محبت مام وطن را سرخ فام و د ل هر ایرانی وطن پرست را آکنده از درد و افتخار نمود. اما بی‌تردید عزم ما را در براندازی رژیم دژخیم و خونخوار عمامه‌داران صد چندان افزون نموده است. دریغا که این بار در مصاف سحر با سپاه جنون در کیان ۱۵۰۰ شهید در خون تپیده‌ی میهن، نوباوگان و کودکان معصوم نیز به چشم می‌خورد. وا اصفا اصفا که آخرین نگاه نیکیتای ۱۴ ساله، حزن تلخ نگاه هزار باره‌ی آخر ندا آقا سلطان، سمبل قیام ۸۸ و صبا هفت برادران، شیر زن شهید نبردگاه‌های اشرف در فروردین ۹۰ را در خاطر و روانمان متبادر می‌نماید و شرر به جانمان می‌افکند. اما همینجا به نگاه آخر این گل‌های پرپر وطن و به خون پاکشان سوگند یاد می‌کنیم که تا نفس آخر در مقابل رژیم، در مقابل دژخیمان و حامیان ددمنش رژیم خواهیم ایستاد.

وی افزود: ارتجاع حاکم در قیام آبان ماه به دست کانون‌های شورشی مدفون گردید و مردم شجاع ایران زمین به جهانیان اعلام نمودند که از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند و جوانان شورشی در رزمی خونبار در قیام آبان ۹۸ پای شعار معروف قیام خونبار ۹۶ یعنی "اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" را با خون خود امضا نمودند. و با این اقدام شجاعانه دهان یاوه گویان ریز و درشت مماشات را که سعی می‌کردند رژیم مرتجع فاشیستی ملایان را اهلی نشان دهند، گل گرفتند.
از این فرصت استفاده می‌کنیم و اعلام منماییم، که اینبار آغاز پایان حاکمیت ارتجاع فرا رسیده است. بیخود چنگ به دامان اصلاحطلبان شکست خورده‌ای که در پراتیک سیاسی جامعه‌ی مشتعل شده‌ی وطن، هیچ جایی ندارند، نزنید و سعی نکنید با یاوه و فریب مسیر قیام را منحرف و عمر رژیم را طولانی کنید. این عمل شنیع، خود هزاران بار از شلیک به سینه‌ی خلق ایران بدتر است. زمستان پیش رو به یاری حق و همت شیرزنان و مردان ایرانی، آخرین زمستان عمامه داران و دنبالچه‌های فاسدشان خواهد بود. زنده باد آزادی- پاینده باد ایران-درود بر رجوی