جمعی از ایرانیان آزاده در اشتوتگارت و کلن با برگزاری میز کتاب در مرکز شهر حمایت خود را از قیام سراسری مردم ایران اعلام کردند.

اشتوتگارت

حمایت از قیام سراسری مردم ایران در آلمان

کلن

حمایت از قیام سراسری مردم ایران در آلمان