جمعی از ایرانیان آزاده در مونیخ برای گرامیداشت شهدای قیام ایران مراسم دعا و نیایش در کلیسای شهر برگزار کردند.

گرامیداشت شهدای قیام ایران در مونیخ

گرامیداشت شهدای قیام ایران در مونیخ