گرامیداشت شهدای قیام ایران در وین

 

جمعی از ایرانیان آزاده در وین با برگزاری یک تجمع و نمایشگاه عکس از قیام ایران در مرکز شهر، چلهم شهدای قیام سراسری مردم ایران را گرامی داشتند.

 

گرامیداشت شهدای قیام ایران در وین

گرامیداشت شهدای قیام ایران در وین