تظاهرات در بروکسل- محکوم کردن صدور احکام جنایتکارانه اعدام برای دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸

 

جمعی از حامیان مقاومت و ایرانیان آزاده در بروکسل با برگزاری یک تجمع اعتراضی خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران شدند.

شرکت کنندگان صدور احکام جنایتکارانه اعدام برای دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸ را محکوم و خواستار مداخله جامعه جهانی شدند.

 

تظاهرات در بروکسل علیه صدور احکام جنایتکارانه اعدام برای دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸

تظاهرات در بروکسل علیه صدور احکام جنایتکارانه اعدام برای دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸

تظاهرات در بروکسل علیه صدور احکام جنایتکارانه اعدام برای دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸

تلویزیون بروز بلژیک (۹ جولای ۲۰۲۰) از تظاهرات هموطنان در بروکسل
۲۰ فعال سیاسی در میدان شومن علیه رژیم ایران
۲۰ نفر در میدان شومن جمع شدند تا خشم خود را از رژیم ایران اعلام کنند. آنها خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند و علیه حکم اعدام مخالفان ایرانی تظاهرات میکنند.
مهدی نوبری مطلق نماینده انجمن ایرانیان بلژیک به بروز گفت: "ما امروز جمع شده ایم تا یادآور نقض حقوق بشر در ایران شویم". به گفته او، ما شاهد افزایش سرکوب در ایران در زمان کرونا هستیم. و افراد بیشتری در ایران به خاطر فعالیت های سیاسی دستگیر میشوند. اینطور هست که "حتی در زمان ویروس کرونا، منافع سیاسی رژیم بر جان مردم مقدم است".
دانشجویان به مرگ محکوم میشوند. معترضین در مورد سه فردی که در طی قیام آبان به خاطر اعتراض به افزایش قیمت سوخت دستگیر شده اند و اکنون به اعدام محکوم شده اند اعتراض دارند.
میدان شومن برای این اعتراض انتخاب شد تا صدای خود را به گوش رهبران بلژیک و اروپا برسانیم. "ما امیدواریم اتحادیه اروپا و دولت بلژیک با فشار سیاسی بر رژیم ایران مانع اعدام این جوانان شوند"