جمعی از ایرانیان آزاده در مالمو در سوئد با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر اعدام جنایتکارانه شهید قیام مصطفی صالحی را محکوم کردند.

 

 

سوئد- محکومیت اعدام جنایتکارانه شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی

سوئد- محکومیت اعدام جنایتکارانه شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی