سوئد- محکومیت اعدام جنایتکارانه شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی

جمعی از ایرانیان آزاده در مالمو در سوئد با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر اعدام جنایتکارانه شهید قیام مصطفی صالحی را محکوم کردند.

 

 

سوئد- محکومیت اعدام جنایتکارانه شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی

سوئد- محکومیت اعدام جنایتکارانه شهید قیام‌آفرین مصطفی صالحی