همبستگی ایرانیان آزاده در اتاوا با قیام سراوان

جمعی از ایرانیان آزاده در اتاوا با برگزاری تجمع در مقابل پارلمان فدرال همبستگی خود را با قیام مردم سیستان و بلوچستان اعلام کردند.

 

همبستگی ایرانیان آزاده در اتاوا با قیام سراوان

همبستگی ایرانیان آزاده در اتاوا با قیام سراوان

همبستگی ایرانیان آزاده در اتاوا با قیام سراوان

همبستگی ایرانیان آزاده در اتاوا با قیام سراوان