خامنه ای گفته است که "دولت جوان حزب اللهی" می خواهد

 

بنده یک دولت جوان می خوام
از میان بسیجیان می خوام

از جوانان خوب حزب الله
نوحه پرداز و روضه خوان می خوام

از جوانان ریش و پشم آلود
خواهران نه، برادران می خوام

چند تا هم جوان اهل اسید
بهر دلجویی از زنان می خوام

هم چماقدار تشنه ساندیس
هم اسیدپاش اصفهان می خوام

من برای اداره کشور
دولتی لات و سخت جان می خوام

دولتی هم جوان و هم مومن
بهر تنظیم مومنان می خوام

من خودم چون فقیه و چوپانم
دولتی از چرندگان می خوام

اختلاسی اگر شود انجام
بنده هم سهم خود از آن می خوام

بنده غافل نمی شوم از بمب
بمب پر زور و پر توان می خوام

من اگر عاشقم به موشک و بمب
از همین جنس پیروان می خوام

دولت ما اگر جوان باشد
هی نمیگه آپارتمان می خوام

هی نمیگه به من که عاقا جان
من حمایت ز پارلمان می خوام

می زند موشک و نمی پرسد
که چرا بنده آنچنان می خوام

دولتی معتقد به علم و قصاص
همطراز سعید جان* می خوام

الغرض بنده بهر ماندن خود
عده ای لات و شارلاتان می خوام


*: منظورش سعید امامی است