حقوقدانان كشورهاي عراق مصر، عربستان، اردن،سوريه، فلسطين، يمن، الجزاير، تونس، سودان، مراكش و ليبي محاصره ضدانساني ليبرتي و ممانعت از حداقلهاي حفاظتي را جنايت عليه يك جمعيت و در شمار جنايت عليه بشريت دانستند

ما همصدا با هزاران پارلمانتر در سراسر جهان و همصدا با صدها هزار انسان آزاده از كشورهاي مختلف خواستار لغو محاصره ليبرتي، تامين الزامات ضروري حفاظتي و استقرار واحد كلاه آبي سازمان ملل به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته در كمپ ليبرتي هستيم

بيانيه مطبوعاتي
13083 وكيل و حقوقدان عرب شامل 959 قاضي از كشورهاي عراق، مصر، عربستان سعودي، اردن، سوريه، فلسطين، يمن، الجزاير، تونس، سودان، مراكش و ليبي با امضاي بيانيه مشتركي نگراني عميق خود را از جنايات ضد انساني در اثر كارشكنيهاي دولت عراق در تأمين حداقلهاي حفاظتي ليبرتي، ابراز ميدارند.
وكلا و حقوقدانان و قضات عرب ضمن تشريح سياستهاي سركوبگرانه دولت عراق و كارشكنيهاي متعدد و انزجارآور دولت مالكي در رابطه با نصب مجدد 17500 تي والي كه خودش با هدف بي حفاظ گذاشتن ساكنان، از كمپ ليبرتي بيرون برده، يادآور شدند: در سال 2013 كمپ ليبرتي 4 بار مورد هجوم موشك توسط ايادي رژيم ايران قرار گرفت كه در نتيجه آن، 14 نفر از ساكنان شهيد و دههاتن در اثر جراحتهاي عميق دچار نقض عضو شدند.
بنا براين، تأمين حداقلهاي حفاظتي براي ساكنان يك امر بسيار ضروري حقوقي و انساني است.
ساكنان ليبرتي مطابق استاد و مدارك، افراد حفاظت شده مشمول كنوانسيون چهارم ژنو و پناهندگان تحت حفاظت قوانين بين المللي هستند و هرگونه محاصره آنها، به خصوص محاصره پزشكي و آزار و اذيت جمعي آنها از مصاديق جنايت عليه بشريت است. در اثر اين محاصره پزشكي و ممانعت از دسترسي به مراكز درماني، تا كنون 20 نفر از بيماران ساكنان جان خود را از دست داده اند. ادامه اين رفتار سركوبگرانه نقض كنوانسيون هاي بين المللي و حقوق پناهندگان است و بايد فوراً متوقف شود“.
13083 وكيل و حقوقدان و قاضي عرب ضمن يادآوري تعهدات قانوني و اخلاقي سازمان ملل متحد و ايالات متحده آمريكا نسبت به امنيت و تضمين حقوق انساني اشرفيها تأكيد كردند:
 جامعه انساني و وجدان بشريت به خاطر اعدام جمعي 52 در اول سپتامبر 2013 در اشرف كه توسط نيروهاي عراقي با دستهاي بسته و روي تختهاي امدادرساني صورت گرفت، بشدت جريحه دار است. ما همصدا با هزاران پارلمانتر در سراسر جهان و همصدا با صدها هزار انسان آزاده از كشورهاي مختلف جهان خواستار موارد زير هستيم:
1-    بازگرداندن تي.وال ها و نصب آنها و تامين ساير الزامات ضروري حفاظتي در كمپ ليبرتي
2-    لغو محاصره و آزادي تردد وكلاي ساكنان، همچنان كه كميسيارياي عالي پناهندگان بارها اعلام كرده « آزادي تردد مطلوبترين وضعيت در ليبرتي است»  
3-    انجام يك تحقيقات شفاف و مستقل در باره قتل عام ساكنان اشرف در اول سپتامبر 2013 و اعلان نتايج آن.  
4-استقرار حد اقل يك واحد كلاه آبي سازمان ملل در كمپ ليبرتي بصورت 24 ساعته و هفت روز هفته