پاسدار شمخاني دبير شوراي عالي امنيت آخوندها و زهره وند مشاور ارشد عمليات تروريستي در سفر به عراق خواستار سلب امنيت از ساكنان ليبرتي و تشديد فشار و اقدامهاي سركوبگرانه شدند

طبق گزارشهاي رسيده از داخل ايران، پاسدار شمخاني دبير شوراي امنيت رژيم آخوندي و پاسدار قاسم سليماني سركرده نيروي تروريستي قدس و ديگر پاسداران و تروريستهاي همراه آنها در ديدارهاي هفته گذشته خود با مالكي و فالح فياض مشاور امنيت ملي او و ديگر مقامهاي امنيتي و سياسي عراقي خواستار افزايش فشار و تشديد اقدامهاي سركوبگرانه عليه مجاهدان ليبرتي شدند.
ابوالفضل زهره وند در اين سفر شمخاني و پاسدار سليماني را همراهي مي كرد. زهره وند، مشاور ارشد شمخاني در عمليات تروريستي يك ديپلومات تروريست شناخته شده رژيم آخوندها و سفير پيشين رژيم در ايتاليا و افغانستان است. وي در اين سفر براي توطئه عليه ساكنان ليبرتي ملاقاتهاي متعددي با مشاوران مالكي داشت. زهره وند خواهان افزايش هر چه بيشتر فشار بر مجاهدين شد و به عناصر حكومت عراق ابلاغ كرد كه ساكنان ليبرتي نبايد احساس امنيت كنند. زهره وند تأكيد كرد دولتهاي ايران و عراق بايستي در يك طرح مشترك، محيط را براي ساكنان ليبرتي هرچه نا امن تر و غير قابل تحمل تر كنند.
مقاومت ايران قبل از حمله موشكي 25خرداد 1392 (15 ژوئن 2013) به ليبرتي در اطلاعيه 25ارديبهشت 1392 (15 مه 2013 ) در مورد سفر ابوالفضل زهره وند به عراق براي ضربه زدن به مجاهدين خلق در آستانه انتخابات رياست جمهوري آخوندها هشدار داده و موضوع را با جزييات به اطلاع مقامات آمريكايي و سازمان ملل رسانده بود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
4 مرداد 93 13(26 ژوييه 2014)