انتقال يك گروه از مزدوران اطلاعات و نيروي قدس براي دومين هفته متوالي به ليبرتي
تحت عنوان خانواده مجاهدين توسط سفارت رژيم ملايان و ماموران كميته سركوب

روز گذشته، سه شنبه اول ارديبهشت 1394 براي دومين هفته متوالي ماموران كميته سركوب اشرف يك گروه از مأموران وزارت اطلاعات رژيم ايران و نيروي تروريستي قدس را تحت عنوان خانواده ساكنان ليبرتي به ايستگاه پليس كمپ بردند. اين مأموران كه سفر به عراق واقامتشان توسط سفارت رژيم در بغداد سازمان داده شده است، براي رفتن به ليبرتي بايد از چندين نقطه بازرسي عبور ميكردند كه تنها با كمك نيروهاي امنيتي عراقي امكانپذير است.
بر اساس گزارشهايي كه از داخل رژيم رسيده است بيشتر افراد گروهي كه روز گذشته به ليبرتي منتقل شدند وابستگان يك مامور شناخته شده اطلاعات بنام قربانعلي حسين نژاد بودند و شامل آذر (مونا) حسين نژاد و همسرش محمد فرجيان، الناز حسين نژاد و زن ديگري از بستگان آنها مي شدند.
مزدور قربانعلي حسين نژاد در ماههاي قبل از قتل عام 10 شهريور 1392 در اشرف بارها به همراه ماموران عراقي به اشرف رفت. آنچنانكه در اطلاعيه دبيرخانه شورا آمده است اين مزدور  در 3 مهر 1391 به همراه 8 تن مزدور ديگر به اشرف رفتند و « در ميدان لاله با كمك نيروهاي عراقي به سنگ پراني به سمت ساكنان پرداختند كه بر اثر آن مجاهد خلق حسن جباري از ناحيه سر وگردن مورد اصابت قرار گرفت و مجروح شد» (عكس ضميمه است). حسن جباري جزو 52 مجاهد خلقي بود كه در قتل عام 10 شهريور در اشرف به شهادت رسيد.
اطلاعات ملايان اين مزدور را براي شكنجه رواني و جداسازي دخترش «زينب» از اعضاي مجاهدين خلق مستقر در ليبرتي به كار گرفت او در 21 اكتبر 2012 در نامه به دبيركل و يونامي و كميسارياي عالي پناهندگان نوشت: من در 17 اكتبر بدليل دروغهاي قربانعلي حسين‌نژاد توسط كميسارياي عالي پناهندگان به مصاحبه فراخوانده شدم. او مدعي شده بود «دخترم زينب نزد مجاهدين گروگان گرفته شده‌است. من به كميساريا گفتم اين همان اتهامات دروغين وزارت بدنام اطلاعات است ....از آنجا كه قربانعلي حسين‌نژاد، اكنون به‌عنوان مزدور و عامل وزارت اطلاعات عمل مي‌كند، مطلقاً هيچگونه ارتباط و  تماس تلفني با او را تا آخر عمر نمي‌پذيرم».
مجاهد خلق زينب حسين نژاد در نامه ديگري در 12 ژانويه 2015 به كميسارياي عالي پناهندگان نوشت: از زماني كه ”پدرم ...خود را به وزاررت اطلاعات فروخت” من ” هدف شكنجه رواني هستم... او خواهرم را كه در ايران زندگي مي كند به كمك اطلاعات اخوندها براي اذيت و آزار من به كار گرفته است. يكي از كارهايي كه اطلاعات به وسيله و يا به اسم خواهرم آذر حسين نژاد انجام مي دهد مقاله هاي را روي سايتها وزارت اطلاعات عليه من و سازمان مجاهدين مي گذارد”. وي افزود ”در زمستان 2013با كمال تعجب به من خبر رسيد كه خواهرم ... به ايستگاه پليس ليبرتي آمده و ميخواهد مرا ببيند. اين بسيار غير عادي بود، چرا كه هيچ خانواده اي مجاز به آمدن به ليبرتي ... نبود. از طرف ديگر خواهرم ... هيچ وقت حاضر به آمدن به بغداد و اشرف نشده بود. ... يسيار مشكوك بود، عليرغم همه ترديدها به ايستگاه پليس رفتم اما متوجه شدم او در همين فاصله كوتاهي كه ... من به محل رفتم او از ايستگاه پليس برده شده است. اين جا بود كه يقين كردم فرستادن او به ليبرتي بخشي از يك توطئه اطلاعات عليه من و سازمان مجاهدين بوده است».
حضور مزدوران قدس و وزارت اطلاعات در تعارض آشكار با يادداشت تفاهم امضا شده بين ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 و نقض صريح قانون بين المللي پناهندگي و كنوانسيون منع شكنجه و بسياري از معاهدات بين المللي است. نماينده ويژه دبيركل در 15 فوريه 2012، قبل از انتقال اولين گروه از ساكنان از اشرف به ليبرتي در يك نامه رسمي به ساكنان نوشت: «در رابطه با نگراني شما پيرامون حضور هرگونه نيروي خارجي در كمپ ليبرتي دولت عراق به ما اطمينان داده است كه هيچگونه حضور خارجي در كمپ ليبرتي نخواهد داشت.
در 15 اكتبر 2012 در پي نامه اعتراضي نماينده ساكنان ليبرتي در مورد انتقال مزدوران رژيم به كمپ ليبرتي، معاون نماينده ويژه دبير كل در عراق نوشت: ”مقامات عراقي چنين موضوعي را قاطعانه رد كرده اند.... مضافا بر اين من به شما اطمينان ميدهم كه يونامي با اطمينان مطلق هيچ كسي را به هيچ عنوان اجازه نميدهد به كمپ ليبرتي دست يابد”.
مقاومت ايران ضمن هشدار  در مورد حضور مجددا اين مزدوران در اطراف كمپ ليبرتي و به راه انداختن يك شكنجه رواني ديگر كه زمينه ساز حمام خون جديدي در ليبرتي است و با يادآوري تعهدات مكرر و مكتوب دولت آمريكا و ملل متحد نسبت به سلامت و امنيت ساكنان كمپ ليبرتي، به اقدام فوري براي جلوگيري از هرگونه تحركي از سوي رژيم ايران و عوامل و مزدوران آن در اطراف كمپ ليبرتي تحت هر عنواني فرا مي خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران-پاريس
2 ارديبهشت 1394 ( 22 آوريل 2015 )مجاهد خلق حسن جباري- 3 مهر 1391

-----------------------------------------------------

مزدوران در كنار ليبرتي-اول ارديبهشت 1394

-----------------------------------------------------------------------

همكاري قربانعلی حسین نژاد با نیروهای عراقی در جاسوسي عليه مجاهدين
اشرف-24 سپتامبر 2012

همكاري با مزدوران نقابدار نيروي تروريستي قدس


لو دادن اطلاعات مربوط به اشرف به حيدر عذاب ماشي قاتل ساكنان اشرف

( در حملات ژوييه 2009 و آوريل2011)


کمپ لیبرتی (2012 آوریل 25)- ديدار مخفيانه
 و همکاری با صادق محمد کاظم، قاتل شناخته شده ساکنان اشرف،
که توسط دادگاه ملی اسپانیا  تحت پیگرد قانونی قرار دارد