محكوميت مجدد و خودسرانه رسول بداقي معلم زنداني در بيدادگاه آخوندي به سه سال زندان ديگر

تداوم حركتهاي اعتراضي فرهنگيان براي تأمين حقوق و رفع تبعيض از آنها
در آستانه شروع سال تحصيلي جديد شمار زيادي از معلمان كشور از جمله محمود بهشتي لنگرودي، مهدی بهلولی و محمد رضا نیک نژاد كه به تازگي دستگير شده اند و همچنين رسول بداقي، اسماعيل عبدي، علي اكبر باغاني، عليرضا هاشمي و عبدالرضا قنبري كه از قبل در زندان بودند، همچنان در زندان به سر مي برند. اين در حاليست كه علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش آخوند روحاني، در روز 24 شهريور با ترفندي فريبكارانه ابراز اميدواري كرده بود كه معلمان زنداني تا قبل از اول مهر و بازگشايي مدارس آزاد خواهند شد.
محكوميت زنداني سياسي رسول بداقي معلم شريفي كه به خاطر دفاع از حقوق معلمان شش سال در زندان به سر مي‌برد، در روز 13مرداد 94 به پايان رسيده است، اما رژيم آخوندي از آزاد كردن وي سر باز مي زند و در يك محاكمه فرمايشي و خودسرانه بار ديگر او را به سه سال زندان محكوم كرد.
 معلمان زحمتكش كشور در رژيم آخوندي حقوقي حدود يك ميليون تومان دريافت مي كنند كه اين يك سوم خط فقر اعلام شده توسط خود رژيم است. معلمان زنداني به خاطر دفاع از حقوق فرهنگيان و تلاش براي رفع تبعيضهايي كه از آن رنج مي برند و همچنين در دفاع از حق تحصيل رايگان و فراهم كردن امكانات آموزشي برابر براي تمامي دانش‌آموزان ايراني دستگير شده و با اتهامهاي آخوند ساخته يي چون «تبليغ عليه نظام» و «فعاليت عليه امنيت ملي» به تحمل حبس در زندانهاي رژيم محكوم شده اند.
در روز چهارشنبه 25 شهريور 300تن از فرهنگيان بازنشسته در ميدان پاستور مقابل دفتر آخوند حسن روحاني، رئيس جمهوري رژيم تجمع كردند. تجمع كنندگان پلاكاردهايي در دست داشتند كه بر روي آن نوشته شده بود: «ما خواهان آزادي معلمين در بند هستيم، بوداغي- بهشتي- عبدي- باغاني»، «ريشه تبعيض كجاست؟ خط فقر 3 ميليون، حقوق ما بازنشسگان 1 ميليون».
در همان روز صدها تن از مديران و معلمان اهواز در مقابل اداره كل آموزش و پرورش اين شهر تجمع كردند. حركت اعتراضي ديگر در روز 25شهريور، تجمع مربيان پيش دبستاني مدارس مازندران در مقابل اداره كل آموزش و پرورش رژيم در اين استان بود كه در اعتراض به اجرا نشدن قانون پرداخت حقوق برگزار شد.
معلمان سراسر كشور براي برگزاري يك تجمع در شهرهاي مختلف در روز 13 مهر (روز جهاني معلم) در اعتراض به پايمال شدن حقوقشان و در حمايت از معلمان زنداني فراخوان داده اند.
خانم سهيلا صادق، مسئول كميسيون آموزش و پرورش شوراي ملي مقاومت ايران، از عموم جوانان و دانش آموزان و دانشجويان كشور خواست به حمايت از خواستهاي معلمان به ويژه معلمان زنداني برخيزند و از جامعه جهاني و اتحاديه‌هاي معلمان و فرهنگيان خواست اقدامهاي سركوبگرانه رژيم آخوندي عليه معلمان و فرهنگيان را محكوم نموده و خواهان آزادي معلمان زنداني شوند.

كميسيون آموزش و پرورش شوراي ملي مقاومت ايران
28 شهريور 1394 (19 سپتامبر 2015)