625 حقوقدان و وکیل عراقی حمله وحشیانه به کمپ لیبرتی را محکوم کردند

625 وکیل و حقوقدان عراقی حمله موشکی وحشیانه پنجشنبه29 اکتبر علیه کمپ لیبرتی محل سکونت پناهندگان ایرانی؛ اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را، عملی بزدلانه و ضدانسانی توصیف کردند و تأکید کردند: «شکی نیست که حمله موشکی که منجر به شهادت23 نفر و مجروح شدن دهها تن و خسارتهای مادی زیادی شده است توسط رژیم ایران و عوامل دست نشانده اش در عراق صورت گرفته است. این حمله به دنبال شکست های پی درپی رژیم ایران در یمن و سوریه و لبنان و عراق، حاکی از موقعیت شکننده و ضعف مفرط این رژیم است و با هدف سر پوش گذاشتن بر شکستهای منطقه اش صورت می گیرد».

وکلا و حقوقدانان عراقی با یادآوری مسئولیت های تعریف شده دولت عراق در تأمین حفاظت از جان این پناهندگان، هرگونه اهمال کاری در این زمینه را فاجعه بار و نقض کنوانسیونهای بین المللی که عراق نیز به آن متعهد می باشد دانسته و مصرانه از دولت خواستار شناسایی و دستگیری عاملین و آمرین این جنایت هولناک و سپردن به دست عدالت شدند. بویژه اینکه دولت عراق طبق قرارداد 25 فوریه 2011 رسماً در این رابطه مسئولیت پذیرفته بود.
625 حقوقدان عراقی همچنین از سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا خواستار قیام به مسئولیت های تعریف شده خود در تضمین حفاظت از جان این پناهندگان و مداخله فوری آنان نزد دولت عراق جهت انتقال پرونده لیبرتی به یک ارگان بیطرف و حرفه ای در دولت عراق هستند، که تحت نفوذ رژیم ایران نباشد.