تلویزیون فاکس نیوز: گردهمایی عظیم در آلبانی یک نقطه عطف برای گروه اپوزیسیون اصلی ایران

فاکس نیوز:‌ مک کین در این گردهمایی سخنرانی کرد و آنها را ستود.

رژیم ایران، برنامة اتمی‌اش و آن‌چه را که منتقدان حمایت دیرینة این رژیم از تروریسم در خاورمیانه می‌دانند، در کانون یک گردهمایی عظیم در آلبانی قرار داشت که یک نقطه عطف برای گروه اپوزیسیون اصلی ایران را نشان می‌دهد. چرا که سناتور آریزونا جان مک‌کین در این گردهمایی سخنرانی کرد و آنها را ستود.
سناتور مک‌کین نخست با رهبر این گروه، شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی ملاقات کرد. سناتور ضمن تأیید اهداف آنها، باردیگر رژیم تهران را به‌خاطر حمایت از تروریسم در خاورمیانه و به‌عنوان مثال قرار گرفتن این رژیم در کنار رژیم بشار اسد شماتت کرد
سناتور مک کین: من از شما تشکر می‌کنم، به‌خاطر این‌که یک الگو هستید، الگویی برای تمام جهان که نشان می‌دهد هر آن کس که خواهان مبارزه و فداکاری برای آزادی است آن‌را بدست خواهد آورد و شما نمونه‌یی برای همة کسانی هستید که در جهان برای این هدف مبارزه می‌کنند.