واکنشهای وزیر دفاع و معاون وزارت خارجه رژیم پس از افشای طرحهای اتمی فاشیسم مذهبی

زوزه های پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع رژیم آخوندی: «اخبار نادرست از سوی مجاهدین در ارتباط با توانمندی های صلح آمیز هسته ای نظام و به دنبال آن موضع گیری نادرست و خصمانه برخی مقامات آمریکایی در این زمینه، بسیار جای شگفتی است. مقامات آمریکایی دوباره با طناب مجاهدین ... به چاه می افتند. بی تردید این توطئه شیطانی شکست خواهد خورد و نظام هرگز تحقیر و تهدید را نپذیرفته و نمی پذیرد و در جهت ایفای نقش منطقه ای و جهانی و تقویت توان دفاعی و بازدارندگی خود لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد».

عباس عراقچی معاون وزیرخارجه رژیم: «دورانی که جامعه بین الملل به نمایش های(مجاهدین) و جا زدن ساختمان های اداری به جای تاسیسات هسته ای, توجه نشان می داد مدتها است که گذشته است.
به دولت آمریکا توصیه(می کنیم) در دام آدرس های غلط و پرونده سازی های گمراه کننده نیفتد.
این مسیری است که دولت های گذشته آمریکا به کرات آزموده و هر بار سرشان به سنگ خورده است. جمهوری اسلامی ایران بهانه جویی برای عدم اجرای تعهدات برجامی را از سوی هیچ یک از طرف های برجام و به ویژه دولت آمریکا, نخواهد پذیرفت و هفته آینده در جریان کمیسیون مشترک ایران و کشورهای 1+5 تمامی موارد بدعهدی, تعلل و مقابله جویی دولت آمریکا نسبت به برجام را مطرح و پیگیری خواهد کرد».

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: در پی تکرار ادعاهای مجاهدین مبنی بر وجود فعالیت های هسته ای اعلام نشده در تاسیسات پارچین و انتشار وسیع این ادعاها در رسانه‌های غربی, عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی و رئیس ستاد اجرای برجام وزارت امور خارجه, ادامه این اتهامات تاریخ گذشته را تکرار سناریوی شکست خورده ای دانست که پیش از این ابطال آن توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی به اثبات رسیده است.