ایران: فراخوان برای نجات جان زندانی سیاسی آقای محمدعلی منصوری

مقاومت ایران نسبت به توطئه علیه جان زندانی سیاسی محمدعلی (پیروز) منصوری، هشدار می دهد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان وی فرا می خواند.

صبح روز یکشنبه ۳ اردیبهشت (۲۳ آوریل) دژخیمان به بند۴ سالن۱۲ زندان گوهردشت کرج یورش بردند و زندانی سیاسی محمد علی منصوری را به نقطه نامعلومی منتقل کردند. وی که از زندانیان سیاسی دهه۶۰ و از اعضای خانواده مجاهدین است در شهریور۱۳۸۶ به خاطر شرکت در مراسم بزرگداشت زندانیان قتل عام شده در سال۱۳۶۷ در تهران بازداشت و به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین» و «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت رژیم» به ۱۵سال حبس و تبعید محکوم شد. او از بیماریهای مختلف از جمله هپاتیت و بیماریهای گوارشی رنج می برد و بیشتر اوقات از درمان و مراقبتهای پزشکی ضروری محروم بوده است.
در یک تحول دیگر دژخیمان فشار بر زندانیان سیاسی اهل سنت در سالن۲۱ بند۷ زندان گوهردشت را تشدید کرده و بیش از یک هفته است بر اثر قطع آب گرم شماری از آنان بیمار شده اند اما دژخیمان از رسیدگی به مشکلات زندانیان سر باز می زنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ (۲۴ آوریل ۲۰۱۷)