عاصمه جهانگیر دعاوی ساختگی رژیم آخوندی را محکوم کرد

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران دعاوی ساختگی رژیم آخوندی در مورد همکاری وی با عربستان علیه رژیم را محکوم کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد نوشت: به دنبال تهمت و افترای رژیم ایران به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، وی اعلام کرد:‌ من از خبر ساختگی و بدخواهانه رژیم ایران که آشکارا با هدف تخریب سلامت و استقلال من صورت می گیرد تکان خورده ام.
خانم عاصمه جهانگیر افزود: "این اتهامات متاسفانه موید ارزیابی من در گزارش اول به شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وجود فضای ترس در ایران است، چون در آنجا از شیوه های مشابه، برای خاموش کردن کسانی که دیدگاه های مخالف خود را ابراز می کنند استفاده می شود."
گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد "بسیج رژیم ایران برای بدنام کردن" من، مرا در حالت تدافعی قرار نخواهد داد و به استقلال من در دادن گزارش نقض حقوق بشر و آزادیها در ایران لطمه یی نخواهد زد
سایت سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل یک ماه پیش - ۲۴ مارس - با تصویب قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، ماموریت عاصمه جهانگیر را تمدید کرد و از حکومت ایران خواسته بود که با او همکاری کامل داشته باشد.
سایت سازمان ملل ۴ اردیبهشت ۹۶