واشینگتن تایمز: یک رژیم معتاد به اورانیوم

مهارت رژیم حاکم بر ایران در پیشبرد اقداماتشان به منظور دستیابی به تسلیحات اتمی به طور مرگباری جدی است.

گفته میشود رژیم ایران در شرف تجدید درخواست خود برای وارد کردن ۹۵۰ تن کیک زرد برای تهیه اورانیوم است. با در نظر گرفتن تاریخچه آخوندها در نیرنگ و فریبکاری... پرزیدنت ترامپ باید فرض را بر این بگیرد که رژیم ایران مجرم است تا اینکه آخوندها عکس آن را ثابت کنند.
گروه برجسته اپوزیسیون ایران، رژیم حاکم بر ایران را متهم کرده که به طور مخفیانه در حال انجام تحقیقات ممنوعه از جمله در رابطه با ماشه و محرکهای بمبهای اتمی است.
بنابه گفته شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران مهندسی این کار در تأسیسات نظامی پارچین در جنوب تهران در حال انجام است... آنها تصاویر ماهواره یی را ارائه کردند که نشان میدهد تحقیقات غیرقانونی در داخل این تأسیسات نظامی در حال انجام است.
مقاومت ایران به طور عمده مسئول بیدار کردن جهان در مورد خطرات رژیم ایران بوده است، نادیده گرفتن افشاگری اخیر آنها، کار بسیار ناعاقلانه ای خواهد بود.
سناتور مارکو روبیو میگوید: وتو کردن پیشنهاد رژیم ایران برای خرید ۹۵۰ تن کیک زرد اورانیوم از قزاقستان نیازمند هوشمندی زیادی نیست، او اضافه کرد این رژیم نیازی به این میزان مواد اتمی که میتواند آن را روزی با هدف تسلیحات اتمی غنیسازی کند ندارد.
پرزیدنت ترامپ باید جلوی فروش این کیک زرد را بگیرد.
آخوندها ثابت کرده اند که آنها برای ارضای اعتیاد اتمی خود، حاضر به دروغگوئی، تقلب و دزدی هستند.
واشینگتن تایمز ۵ اردیبهشت ۹۶