قطعنامه دو حزبی در سنا و کنگره آمریکا - محکومیت استمرار نقض حقوق بشر در ایران

اعضای برجسته سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه دو قطعنامة جداگانه دو حزبی، استمرار نقض حقوق بشر و به‌ویژه نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی را توسط رژیم آخوندی محکوم کردند و دولت آمریکا را به اعمال تحریم‌های جدید علیه ناقضان حقوق بشر در ایران فراخواندند.
سایت مارکو روبیو: سایت رزلهتینن ۵ اریبهشت ۹۶

قطعنامه سنای آمریکا توسط سناتورها مارکو روبیو، ران وایدن، دیک دوربین و جان بوزمن ارائه شد.
سناتور مارکو روبیو کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا در این رابطه، گفت: «فقدان آزادی مذهبی در ایران برای بهایی‌ها و سایر اقلیت‌های... مذهبی، نمی‌تواند نادیده گرفته شود».
توئیتر مارکو روبیو ۵ اردیبهشت ۹۶

کنگره آمریکا: محکومیت نقض حقوق بشر در ایران from Simay Azadi on Vimeo.