ایلیانا رزلهتینن: کارنامه نفرت انگیز حقوق بشری رژیم ایران وخیمتر می شود

در مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای توسط هشت تن از نمایندگان شامل ایلیانا رزلهتینن رئیس زیرکمیته خاورمیانه و شمال آفریقا، تد دویچ رئیس دموکرات‌ها در این کمیته و الیوت انگل رئیس دموکرات‌ها در کمیتة امور خارجی کنگره ارائه شد.

ایلیانا رزلهتینن با صدور بیانیه‌یی تأکید کرد که با نزدیک‌شدن نمایش انتخاباتی رژیم «کارنامه نفرت‌انگیز حقوق بشری آن فقط وخیم‌تر می‌شود».
وی تأکید کرد: «به‌رغم تبلیغاتی که روحانی را یک «اصطلاح‌طلب» تصویر می‌کند، اعدام‌ها و سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران طی سال‌های اخیر افزایش یافته است».
رئیس زیرکمیته خاورمیانه و شمال آفریقای کنگره آمریکا افزود که رفتارهای رژیم در زمینة حقوق بشر، نشان‌دهندة غیر قابل اعتماد بودن آن است و باید بخشی از سیاست امنیتی آمریکا در قبال این رژیم باشد. «من از دولت می‌خواهم تا از تمامی اختیارات موجود برای تحریم رژیم ایران به‌خاطر نقض‌های حقوق بشری‌اش، به‌طور کامل استفاده کند».
تد دویچ نیز تأکید کرد: «رژیم ایران شماری از فاحش‌ترین نقض‌های حقوق بشری را به مردم خودش اعمال می‌کند... ایالات متحده باید هم‌چنان علیه این نقض‌های پایه‌یی حقوق بشر بایستد؛ از جمله با اجرای قوی تحریم‌های موجود و تقویت مجازات‌های مجرمان».
سایت رزلهتینن ۵ اردیبهشت ۹۶