شورای اروپا در قطعنامه‌ای اعلام کرد رژیم ایران از لیست قرمز انترپل برای دستگیری مخالفان سیاسی‌اش سو‌‌‌ء استفاده می‌کند.

در قطعنامه شورای اروپا آمده است شمار اسامی که توسط سوء استفاده‌ کنندگان در لیست قرمز انترپل قرار گرفته اند پنج برابر شده که بسیاری از آنان از مخالفان سیاسی هستند.